„Extinderea capacităţilor avansate de producţie la SC UNION CO SRL prin investiţii in echipamente, servicii și active necorporale”

„Programul Operaţional Regional 2014-2020”
Implementat la nivel naţional de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice in calitate de Autoritate de Management, iar la nivelul regiunii Nord-Vest de către Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest in calitate de Organizație Intermediar.

„Korszerű gyártókapacitások bővítése az SC UNION CO SRL-nél felszerelésekbe, szolgáltatásokba és immateriális javakba történő beruházások révén

„Regionális operatív program 2014–2020”
Országos szinten hajtja végre a Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium, mint irányító hatóság, az északnyugati régió szintjén pedig az Észak-Nyugat Regionális Fejlesztési
Ügynökség, mint közreműködő testület.

„Expansion of advanced production capacities at SC UNION CO SRL through investments in equipment, services and intangible assets”

„Regional Operational Program 2014-2020”
Implemented at national level by the Ministry of Regional Development and Public Administration as Managing Authority, and at the level of the North-West region by the North-West Regional Development Agency as an Intermediate

„Extinderea capacităţilor avansate de producţie la SC UNION CO SRL prin investiţii in echipamente, servicii și active necorporale”

„Programul Operaţional Regional 2014-2020”
Implementat la nivel naţional de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice in calitate de Autoritate de Management, iar la nivelul regiunii Nord-Vest de către Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest in calitate de Organizație Intermediar.