„Korszerű gyártókapacitások bővítése az SC UNION CO SRL-nél felszerelésekbe, szolgáltatásokba és immateriális javakba történő beruházások révén

„Regionális operatív program 2014–2020”
Országos szinten hajtja végre a Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium, mint irányító hatóság, az északnyugati régió szintjén pedig az Észak-Nyugat Regionális Fejlesztési
Ügynökség, mint közreműködő testület.

„Expansion of advanced production capacities at SC UNION CO SRL through investments in equipment, services and intangible assets”

„Regional Operational Program 2014-2020”
Implemented at national level by the Ministry of Regional Development and Public Administration as Managing Authority, and at the level of the North-West region by the North-West Regional Development Agency as an Intermediate

„Extinderea capacităţilor avansate de producţie la SC UNION CO SRL prin investiţii in echipamente, servicii și active necorporale”

„Programul Operaţional Regional 2014-2020”
Implementat la nivel naţional de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice in calitate de Autoritate de Management, iar la nivelul regiunii Nord-Vest de către Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest in calitate de Organizație Intermediar.

Az SC UNION PROTECTION SRL szolgáltatásainak fejlesztésével kapcsolatos fejlett kapacitások
javítása berendezésekbe, szolgáltatásokba és immateriális javakba történő beruházások révén

„Regionális operatív program 2014–2020”
Országos szinten hajtja végre a Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium, mint
irányító hatóság, az északnyugati régió szintjén pedig az Észak-Nyugat Regionális Fejlesztési
Ügynökség, mint közreműködő szerv

Improving the advanced capacities for developing services at SC UNION PROTECTION SRL
through investments in equipment, services and intangible assets

„Regional Operational Program 2014-2020”
Implemented at national level by the Ministry of Regional Development and Public Administration as Managing Authority, and at the level of the North-West region by the North-West Regional Development Agency as an Intermediate Body

Imbunatatirea capacitatilor avansate de dezvoltare a serviciilor la SC UNION PROTECTION SRL
prin investitii in echipamente, servicii si active necorporale

„Programul Operaţional Regional 2014-2020”
Implementat la nivel naţional de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice in calitate de Autoritate de Management, iar la nivelul regiunii Nord-Vest de către Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest in calitate de Organism Intermediar