Data: 28.06.2023

Anunț începere proiect “Deseuri electronice: abordare circulara si eficienta – CEF_CYCLE”

UNION CO SRL anunță începerea activităților proiectului „Deseuri electronice: abordare circulara si eficienta – CEF_CYCLE”

Proiectul va fi finanțat cu sprijin financiar de la bugetul de stat prin Ministerul Economiei „Schemei de ajutor de minimis in vederea tranzitiei catre economia circulara”.

Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 22.05.2023 – 30.12.2024 și are o valoare totală de 1.334.923,33 lei. Valoarea totală a Proiectului este de 1.334.923,33 lei, cu TVA inclus, respectiv 1.138.063,00 lei, fără TVA. Cheltuielile eligibile ale Proiectului sunt în valoare de 1.138.063 lei (exclusiv TVA).

Ministerul Economiei se obligă să finanţeze suma maximă de 967.353,55 lei, reprezentând cota procentuală de 85% din cheltuilile eligibile, în baza fondurilor aprobate pentru schemă, iar UNION CO SRL se obligă să finanțeze  suma de 170.709,45 lei, reprezentând cota procentuală de 15% din cheltuielile eligibile.

Obiectivele proiectului

Deșeurile electronice reprezintă una dintre cele mai mari provocări de mediu ale vremurilor noastre. Reciclarea bunurilor electronice este o parte specializată a industriei deșeurilor precum și a reciclării, care urmărește să prevină trimiterea articolelor electrice la groapa de gunoi și redarea acestora circuitului economic. Economia circulară se concentrează pe modalități de a elimina deșeurile și de a limita utilizarea resurselor naturale prin reutilizare și reciclare.

Scopul proiectul consta în creșterea competitivității și consolidarea piața a SC UNION CO SRL prin investiții în linii tehnologice avansate, constând în crearea unui cadru complex curat și eficient de recuperare a materialelor componente ale deșeurilor electronice și redarea acestora circuitului economic sub forma de materii prime reutilizabile.

In acest sens obiectivul general al proiectului consta în diversificarea, eficientizarea și extinderea capacitații de reciclare a deșeurilor electronice și redarea lor sub forma de materii prime industriei. Implementarea proiectului va conduce la crearea unei platforme complexe de recuperare a materialelor componente ale deșeurilor electronice și integrarea eficienta a liniei tehnologice existente de recuperare a metalelor nobile în acesta. Prin aceasta, pe lângă metalele nobile recuperate pana în prezent, se va crea posibilitatea de recuperare a parților non-metalice (plastice și rășini) și redarea acestora sub forma de peleți industriei maselor plastice, precum și dezvoltarea de noi compozite prin reutilizarea acestora.

Pentru atingerea obiectivului principal se au în vedere următoarele obiectivele secundare:

O1.      Implementarea unei linii tehnologice de separare a componentelor deșeurilor electronice și de peletizare a materialelor non-metalice

O2.      Dezvoltarea laboratorului de analize chimice

O3.      Dezvoltarea de compozite pe baza de materiale plastice și rășini recuperabile din deșeuri electronice

UNION CO SRL

Date de contact: Cluj-Napoca, str. Taietura Turcului nr.47, tel/fax: 0264592245, email: office@unionco.ro