PROIECTE NATIONALE

Implementarea tehnologiei de recuperare a metalor din grupa platinei continute în convertori catalitici auto

 
Număr contract finanțare

33PTE din 27/05/2020

Finanțat de către UEFISCDI – Program 2 – Creșterea competitivității economiei românești prin CDI – Subprogram 2.1 – Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare – Transfer la operatorul economic

Valoare proiect

(totală / bugetul de stat)
1.415.800,00 / 1.189.000,00

Durata proiect

24 luni

Partener – INCDTIM

Coordonator  – Union CO SRL

Abstract

Odată cu creșterea gradului de conștientizare privind protecția mediului, eliminarea oricărei forme de deșeuri periculoase a devenit o mare preocupare pentru sectorul industrial. Recuperarea metalelor prețioase poate fi realizată cu succes din deșeuri, considerate a fi surse secundare de materii prime. Metalele prețioase sunt utilizate într-o gamă largă de aplicații, atât în echipamente electronice și de comunicații, motoare pentru aeronave spațiale și jet, cât și pentru telefoane mobile sau convertoare catalitice. Proiectul cu titlul: Implementarea tehnologiei de recuperare a metalor din grupa platinei continute in catalizatori auto (AUTOCAT), se adresează Domeniului 3. Eco-nano-tehnologii și materiale avansate, 3.2 Tehnologii de depoluare, deoarece rezultatele proiectului se concretizează în implementarea unei tehnologii prin care catalizatorii auto sunt în totalitate reciclați, prin aceasta contribuind la reducerea poluării mediului. Scopul proiectului îl reprezintă extinderea activității de valorificare a deșeurilor conținand metale nobile din grupa platinei, prin transferul si implementarea tehnologiei de recuperare a acestora din catalizatori auto uzati sau catalizatori ceramici din industria chimica, petrochimica, etc., pe o linie tehnologica existenta de recuperare a metalelor nobile.

Consorții
Coordonator(CO) Union CO SRL
Poziția în proiectPoziția în proiect
Dezso TiborDirector Proiect
Nagy ZoltanInginer chemist
Nagy RubenCercetator
Katona GabrielCercetator
Bors Tihamer ElodTehnician
Partner P1 – INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE SI MOLECULARE  (INCDTIM)
NumePoziția în proiect
Lazar Mihaela DianaResponsabil Partener
Socaci CrinaCercetator
Voica CezaraCercetator
Dan MonicaCercetator
Mihet MariaCercetator
Turza AlexandruDoctorand
Cosma DragosDoctorand
Oltean SorinTehnician
Kasza AngelaInginer
Obiective

Obiectivul principal il reprezinta extinderea capacitatii de recuperare a metalelor nobile din grupa platinei din diferiti catalizatori din industria auto. In vederea atingerii scopului propus se vor avea in vedere urmatoarele obiective secundare:
O1. Optimizarea tehnologiei chimice de laborator
O2. Adaptarea si transferul tehnologiei de laborator in tehnologia existenta
O3. Optimizarea purificarii metalelor nobile obtinute

Rezultate

Etapa 1 – Optimizarea tehnologiei chimice de laborator şi adaptarea şi transferul tehnologiei de laborator ȋn tehnologia existentă

Rezultatele obtinute in această faza sunt:

(1) Produse: (i) probe de catalizatori pre-trataţi prin calcinare ȋn aer la 600°C şi reducere ȋn hidrogen la 400°C; (ii) probe de soluţii apoase acide conţinând compuşi solubili de platină, paladiu şi rodiu complet analizate (pentru probele cu conţinut maxim de platină si anume cele dizolvate ȋn amestec HNO3+HCl+H2SO4­ la 30°C şi 100°C se ataşează buletinul de analiză;

(2) Metode: (i) metodă de pre-tratament a catalizatorilor uzaţi prin reducere ȋn hidrogen; (ii) metodă de laborator de dizolvare a platinei de pe catalizatorii uzati; (iii) flux tehnologic adaptat;

(3) Raport ştiinţific şi tehnic care cuprinde rapoartele de experimentare şi rezultatele obţinute la dizolvarea metalelor de pe catalizatorii auto uzaţi.

Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm că obiectivele acestei etape a proiectului au fost indeplinite în totalitate. S-au creat premizele execuţiei în bune condiţii a activităţilor din etapa următoare de implementare.

Etapa 2 – Continuare optimizare flux tehnologic si optimizarea purificarii metalelor nobile

Rezumatul etapei

Rezultatele obtinute in această faza sunt:

(1) Produse: (i) probe de (NH4)2[PtCl6]; (ii) probe de Pt bruta (nerafinata);

(2) Metode: metodă optimizata de dizolvare a platinei de pe catalizatorii auto uzati;

(3) Tehnologii: tehnologie de laborator de recuperare a Pt din solutiile acide rezultate in urma dizolvarii de pe catalizatorii auto uzati

(4) Raport ştiinţific şi tehnic care cuprinde rapoartele de experimentare şi rezultatele obţinute in laborator;

(5) Analiza cost-beneficiu, pentru stabilirea indicatorilor de performanţa financiara a proiectului (profitabilitatea sa).

(6) Diseminarea rezultatelor prin prezentare la 3 conferinte internationale.

Conferinte:
  1. Dan, M. Mihet, M.D. Lazar, O. Grad, Environmentally friendly laboratory method for PGM recovery from spent auto converters, International Conference on Physics of Advanced Materials – ICPAM-13, San Feliu de Guixols, Spania, 2021
  2. Dan, M. Mihet, M.D. Lazar, O. Grad, Eco-friendly method for PGM recovery from spent auto converters, 13th International Conference Processes in Isotopes and Molecules, Processes in Isotopes and Molecules, Cluj Napoca, Romania, 2021
  3. Dan, M. Mihet, M.D. Lazar, O. Grad, Sustainable Laboratory Method for PGM Recovery from Spent Automotive Catalytic Convertors, 23rd International Conference “New Cryogenic and Isotope Technologies for Energy and Environment”, Băile Govora, România, 2021

Etapa 3 – Optimizarea purificarii metalelor nobile obtinute

Proiectul “Implementarea tehnologiei de recuperare a metalor din grupa platinei conţinute în convertori catalitici auto” a dezvoltat şi implementat cu succes o tehnologie de recuperare a metalelor platinice din catalizatorii auto uzaţi, precum şi de purificare a acestora, având un impact pozitiv asupra dezvoltării societăţii, precum şi asupra protejării mediului. Rezultatele obţinute indică un grad de recuperare a metalelor platinice de peste 95%, precum şi o puritate a metalelor de peste 99%.

Diseminare:

  • Conferinta ,,The 13th International Symposium of the Romanian Catalysis Society and the “Catalysis for promising Future” Summer School

Titlu: Heterogeneous catalysts: structure – activity relation. Case study: catalysts with design porosity.

Autor: Mihaela D. Lazar, Mihet Maria

(https://www.chimie.unibuc.ro/romcat/index.html)

Tip prezentare: prezentare orala

Data: 20-24 Iunie 2022

Locatia: Baile Govora, Romania

  • Conferinta (inscriere confirmata) XXVIII International Conference on Chemistry, 27-29.10.2022, Oradea, Romania

Titlu: Platinum recovery from acid solutions obtained by dissolving from spent auto catalysts,
Autori: Angela Kasza, Monica Dan, Gabriel Katona, Tibor Dezso, Diana Lazar

  • Manifestare tehnico – stiintifica (workshop) diseminare rezultate proiect 33PTE/2020  ,,Implementarea tehnologiei de recuperare a metalelor din grupa platinei continute in convertori catalitici auto” cu finantare de la Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării.
  • Articol stiintific aprobat spre publicare in revista Studia Ambientum: “ Platinum recovering from used auto catalysts: dissolution and precipitation studiesAutorii articolului sunt: Angela Kasza (1), Gabriel Katona (2), Diana Lazar (1), Monica Dan (1), Tibor Dezso (2), Maria Mihet (1), Cezara Voica (1), Oana Grad (1), Nagy Ruben, Bors Tihamer

 

(1) Afiliere de institut         (2) Afiliere de firma