PROIECTE NATIONALE

Implementarea tehnologiei de recuperare a metalor din grupa platinei continute în convertori catalitici auto

 
Număr contract finanțare

33PTE din 27/05/2020

Finanțat de către UEFISCDI – Program 2 – Creșterea competitivității economiei românești prin CDI – Subprogram 2.1 – Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare – Transfer la operatorul economic

Valoare proiect

(totală / bugetul de stat)
1.415.800,00 / 1.189.000,00

Durata proiect

24 luni

Parteneri

Union CO SRL
ITIM

Abstract

Odată cu creșterea gradului de conștientizare privind protecția mediului, eliminarea oricărei forme de deșeuri periculoase a devenit o mare preocupare pentru sectorul industrial. Recuperarea metalelor prețioase poate fi realizată cu succes din deșeuri, considerate a fi surse secundare de materii prime. Metalele prețioase sunt utilizate într-o gamă largă de aplicații, atât în echipamente electronice și de comunicații, motoare pentru aeronave spațiale și jet, cât și pentru telefoane mobile sau convertoare catalitice. Proiectul cu titlul: Implementarea tehnologiei de recuperare a metalor din grupa platinei continute in catalizatori auto (AUTOCAT), se adresează Domeniului 3. Eco-nano-tehnologii și materiale avansate, 3.2 Tehnologii de depoluare, deoarece rezultatele proiectului se concretizează în implementarea unei tehnologii prin care catalizatorii auto sunt în totalitate reciclați, prin aceasta contribuind la reducerea poluării mediului. Scopul proiectului îl reprezintă extinderea activității de valorificare a deșeurilor conținand metale nobile din grupa platinei, prin transferul si implementarea tehnologiei de recuperare a acestora din catalizatori auto uzati sau catalizatori ceramici din industria chimica, petrochimica, etc., pe o linie tehnologica existenta de recuperare a metalelor nobile.

Consorții
Coordonator Union CO
NumePoziția în proiect
Dezso TiborDirector proiect
Nagy ZoltanInginer chemist
Mate PeterCercetator
Bors Tihamer ElodTehnician
Partner P1
NumePoziția în proiect
Socaci CrinaCercetator
Voica CezaraCercetator
Dan MonicaCercetator
Mihet MariaCercetator
Turza AlexandruDoctorand
Cosma DragosDoctorand
Oltean SorinTehnician
Obiective

Obiectivul principal il reprezinta extinderea capacitatii de recuperare a metalelor nobile din grupa platinei din diferiti catalizatori din industria auto. In vederea atingerii scopului propus se vor avea in vedere urmatoarele obiective secundare:
O1. Optimizarea tehnologiei chimice de laborator
O2. Adaptarea si transferul tehnologiei de laborator in tehnologia existenta
O3. Optimizarea purificarii metalelor nobile obtinute