PROIECTE NATIONALE

Implementarea tehnologiei de recuperare a metalor din grupa platinei continute în convertori catalitici auto

 
Număr contract finanțare

33PTE din 27/05/2020

Finanțat de către UEFISCDI – Program 2 – Creșterea competitivității economiei românești prin CDI – Subprogram 2.1 – Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare – Transfer la operatorul economic

Valoare proiect

(totală / bugetul de stat)
1.415.800,00 / 1.189.000,00

Durata proiect

24 luni

Parteneri

Union CO SRL
ITIM

Abstract

Odată cu creșterea gradului de conștientizare privind protecția mediului, eliminarea oricărei forme de deșeuri periculoase a devenit o mare preocupare pentru sectorul industrial. Recuperarea metalelor prețioase poate fi realizată cu succes din deșeuri, considerate a fi surse secundare de materii prime. Metalele prețioase sunt utilizate într-o gamă largă de aplicații, atât în echipamente electronice și de comunicații, motoare pentru aeronave spațiale și jet, cât și pentru telefoane mobile sau convertoare catalitice. Proiectul cu titlul: Implementarea tehnologiei de recuperare a metalor din grupa platinei continute in catalizatori auto (AUTOCAT), se adresează Domeniului 3. Eco-nano-tehnologii și materiale avansate, 3.2 Tehnologii de depoluare, deoarece rezultatele proiectului se concretizează în implementarea unei tehnologii prin care catalizatorii auto sunt în totalitate reciclați, prin aceasta contribuind la reducerea poluării mediului. Scopul proiectului îl reprezintă extinderea activității de valorificare a deșeurilor conținand metale nobile din grupa platinei, prin transferul si implementarea tehnologiei de recuperare a acestora din catalizatori auto uzati sau catalizatori ceramici din industria chimica, petrochimica, etc., pe o linie tehnologica existenta de recuperare a metalelor nobile.

Consorții
Coordonator Union CO
NumePoziția în proiect
Dezso TiborDirector proiect
Nagy ZoltanInginer chemist
Mate PeterCercetator
Bors Tihamer ElodTehnician
Partner P1
NumePoziția în proiect
Socaci CrinaCercetator
Voica CezaraCercetator
Dan MonicaCercetator
Mihet MariaCercetator
Turza AlexandruDoctorand
Cosma DragosDoctorand
Oltean SorinTehnician
Obiective

Obiectivul principal il reprezinta extinderea capacitatii de recuperare a metalelor nobile din grupa platinei din diferiti catalizatori din industria auto. In vederea atingerii scopului propus se vor avea in vedere urmatoarele obiective secundare:
O1. Optimizarea tehnologiei chimice de laborator
O2. Adaptarea si transferul tehnologiei de laborator in tehnologia existenta
O3. Optimizarea purificarii metalelor nobile obtinute

Rezultate

Etapa 1. Optimizarea tehnologiei chimice de laborator şi adaptarea şi transferul tehnologiei de laborator ȋn tehnologia existentă

Rezultatele obtinute in această faza sunt:

(1) Produse: (i) probe de catalizatori pre-trataţi prin calcinare ȋn aer la 600°C şi reducere ȋn hidrogen la 400°C; (ii) probe de soluţii apoase acide conţinând compuşi solubili de platină, paladiu şi rodiu complet analizate (pentru probele cu conţinut maxim de platină si anume cele dizolvate ȋn amestec HNO3+HCl+H2SO4­ la 30°C şi 100°C se ataşează buletinul de analiză;

(2) Metode: (i) metodă de pre-tratament a catalizatorilor uzaţi prin reducere ȋn hidrogen; (ii) metodă de laborator de dizolvare a platinei de pe catalizatorii uzati; (iii) flux tehnologic adaptat;

(3) Raport ştiinţific şi tehnic care cuprinde rapoartele de experimentare şi rezultatele obţinute la dizolvarea metalelor de pe catalizatorii auto uzaţi.

Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm că obiectivele acestei etape a proiectului au fost indeplinite în totalitate. S-au creat premizele execuţiei în bune condiţii a activităţilor din etapa următoare de implementare.

Etapa 2 – Continuare optimizare flux tehnologic si optimizarea purificarii metalelor nobile

Rezumatul etapei

Rezultatele obtinute in această faza sunt:

(1) Produse: (i) probe de (NH4)2[PtCl6]; (ii) probe de Pt bruta (nerafinata);

(2) Metode: metodă optimizata de dizolvare a platinei de pe catalizatorii auto uzati;

(3) Tehnologii: tehnologie de laborator de recuperare a Pt din solutiile acide rezultate in urma dizolvarii de pe catalizatorii auto uzati

(4) Raport ştiinţific şi tehnic care cuprinde rapoartele de experimentare şi rezultatele obţinute in laborator;

(5) Analiza cost-beneficiu, pentru stabilirea indicatorilor de performanţa financiara a proiectului (profitabilitatea sa).

(6) Diseminarea rezultatelor prin prezentare la 3 conferinte internationale.

Conferinte:
  1. Dan, M. Mihet, M.D. Lazar, O. Grad, Environmentally friendly laboratory method for PGM recovery from spent auto converters, International Conference on Physics of Advanced Materials – ICPAM-13, San Feliu de Guixols, Spania, 2021
  2. Dan, M. Mihet, M.D. Lazar, O. Grad, Eco-friendly method for PGM recovery from spent auto converters, 13th International Conference Processes in Isotopes and Molecules, Processes in Isotopes and Molecules, Cluj Napoca, Romania, 2021
  3. Dan, M. Mihet, M.D. Lazar, O. Grad, Sustainable Laboratory Method for PGM Recovery from Spent Automotive Catalytic Convertors, 23rd International Conference “New Cryogenic and Isotope Technologies for Energy and Environment”, Băile Govora, România, 2021