Cadastru și Topografiere

CADASTRU
Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară cuprinde evidenţa tehnică, economică şi juridică a imobilelor din aceeaşi unitate administrativ-teritorială: comună, oraş sau municipiu.

În sistemul integrat de cadastru şi carte funciară fiecare imobil este reprezentat printr-un poligon închis căruia îi este atribuit un număr cadastral unic şi pentru care este deschisă o carte funciară. În cartea funciară sunt evidenţiate informaţiile despre imobil.

Tipuri de lucrari cadastrale:

 • Documentația cadastrală de prima înscriere
 • Documentația pentru inscrierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate privată
 • Documentația cadastrală de înscriere a unei construcții definitive pe un teren înscris în cartea funciară
 • Documentația cadastrală de modificare a limitei/limitelor imobilului
 • Documentația cadastrală de modificare a suprafeței imobilului înscris în cartea funciară
 • Documentația cadastrală de actualizare a categoriei de folosință/destinației
 • Documentația cadastrală de actualizare a altor informații tehnice cu privire la imobil
 • Documentația cadastrală de dezlipire/alipire
 • Documentația cadastrală de apartamentare și reaapartamentare

TOPOGRAFIE

Topografia face parte dintr-un grup de ştiinţe şi tehnici numite la modul general măsurători terestre, care se ocupă de studiul – determinarea formelor şi dimensiunilor Pământului în ansamblul său, sau pe porţiuni de teren – precum şi de reprezentarea acestora pe hărţi şi planuri.

Tipuri de lucrari Topografice:

 • Planuri de situație pentru avize OCPI PAC,PUD, PUZ, PUG
 • Măsurători pentru fațade construcții 2D și 3D
 • Măsurători 3D pentru relevee
 • Planuri de situație pentru proiectare și reabilitare rețele de utilități (gaz, apă, canalizare)