1. Număr contract finanțare / Titlul proiectului / Sigla proiect / Director proiect

33PTE din 27/05/2020

Implementarea tehnologiei de recuperare a metalelor din grupa platinei conținute în convertori catalitici auto

2. Se va scrie: Finanțat de către UEFISCDI – Program 2 – Creșterea competitivității economiei românești prin CDI – Subprogram 2.1 – Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare – Transfer la operatorul economic

3. UEFISCDI

4. Valoare proiect (totală / bugetul de stat)
1.415.800,00 / 1.189.000,00

5. Detalii despre proiect (obiectivul, durata implementării, rezultatele preconizate/finalizate ale proiectului pentru fiecare etapa în parte.

Obiectivul principal îl reprezintă extinderea capacității de recuperare a metalelor nobile din grupa platinei din diferiți catalizatori din industria auto.

În vederea atingerii scopului propus se vor avea în vedere următoarele obiective secundare:

O1. Optimizarea tehnologiei chimice de laborator

O2. Adaptarea și transferul tehnologiei de laborator în tehnologia existentă

O3. Optimizarea purificării metalelor nobile obținute

Durata: 24 luni

Rezultatele preconizate/finalizate ale proiectului pentru fiecare etapă în parte

A1. Optimizarea tehnologiei chimice de laborator

Rezultate preconizate:

  • Tehnologie de laborator de dizolvare a metalelor nobile de pe catalizatorii uzați
  • Tehnologie de laborator de precipitare selectivă a metalelor nobile din soluții apoase
  • Articol, conferință

A2. Adaptarea și transferul tehnologiei de laborator în tehnologia existentă

Rezultate preconizate:

  • Tehnologie de recuperare a metalelor platinice din catalizatori auto
  • Tehnologie optimizată
  • Articole, conferințe

A3. Optimizarea purificarii metalelor nobile obtinute

Rezultate preconizate:

  • Metoda de analiza a continutului de metale platinice din catalizatori auto
  • Procedeu de purificare a metalelor platinice
  • Articole, conferinte

6. Raportare (etape / activități – pentru fiecare etapă finalizată trebuie prezentate rezultatele publicabile obținute insoțite de 2-3 poze)

7. Evenimente (se vor atașa și poze)